• İnsan aleminin birliği
 • Genel barış
 • Gerçeğin serbestçe araştırılması
 • Taklit ve taassupların terk edilmesi
 • Uluslararası Yüce divanın kurulması
 • İlahi dinlerin temeli birdir
 • Din sevgi ve birliğe neden olmalı
 • Din, akıl  ve ilim ile uyum içinde  olmalı
 • Kadın ve erkek hakların eşitliği
 • Ekonomi sorunlarının evrensel çözümü
 • Eğitim ve öğretimin umumi ve mecburi olması
 • Ana dilin yanında yardımcı, evrensel bir yazı ve dilin seçimi