Tüm dünya okullarının standart bir eğitimden yararlanması ve dünyada böylece eğitimsiz bireyin kalmaması Bahai öğretilerdendir.