İman ve irfanın sonucu, insanlarda meydana gelen  aşk ve sevgidir. Aşk ve sevginin sonucu yeni bir yaşam ve medeniyete kavuşmaktır. Yani yeni bir yaşam yolunu bulmaktır.