Sosyal hayat, aileden  kabileye ve kabileden şehirliliğe ve şehirlilikten milli birliğe ve böylece milli birliğin sonucu ve meyvesi olarak insan aleminin birliği şeklinde gelişmiştir.

Bugünkü toplumumuzda dinlere, mezheplere ve tarikatlere mensup olan kitlelerin herbirinin ayrı yönlere yönelmekte ve böylece en doğru yolu seçtiklerini iddia edilmektedir.
Bahai dini ise tüm dinlerin birleştiği noktadır.