Bahai dinin esas amacı olan insan alemi birliğinin oluşması, genel dünya barışının kurulmasına bağlıdır.

"Ey Tanrım! Bu zavallıların feryadına yetiş. Ey Arınmış olan Tanrım! Bu yetim çocuklara acı. Ey muhtaç olmayan Tanrı! Bu güçlü seli durdur. Ey dünyada olanları yaratan! Alevlenen bu ateşi söndür. Ey öksüzlerin imdadına yetişen! Ey gerçek yargılayıcı! Ciğerleri kan ağlayan bu anneleri teselli et. Ey Bağışlayıcı ve Esirgeyici!Gözleri yaşlı ve gönülleri acıyla dolu olan babalara acı. Bu fırtınayı dindir. Dünyayı saran bu savaşı, genel barışa ve dostluğa çevir.
Sensin güçlü ve kuvvetli. Sensin gören ve işiten."

                                    Abdu'l Baha Abbas