Genel barışın yolu, taklit ve bağnazlıkların terki ve gerçeğin serbestçe araştırılmasından geçer.