İnsan aleminin birliğinin gerçekleşmesi ve yeni dünya düzeninin yerleşmesi uluslararası yüce divanın kurulmasına bağlıdır.

Bahai toplumu, Tanrı'nın istek ve iradesiyle din, ırk, renk ve sosyal sınıf farklılık sınırlarını aşarak insanlığın sosyal gelişmenin en üst seviyesi olan insan aleminin birliği modelinin canlı bir örneğini oluşturmuştur. Yani Çeşitlilikte Birlik .
Bilinmesi gereken önemli bir konu, bu birliğin ırk, kültür ve milli bağımsızlığa dokunmadan, insanlar arasında sevgi ve birliği yok edici düşmanlık, kin ve nefret engellerini kaldırmasıdır. Nasıl aile birliği milli birliğe engel değilse milli birlik de insan aleminin birliğine engel değildir.