Şimdiye kadar dinler arasında bir uzlaşma veya birleşme görülmemekle birlikte ayrılma ve birbirlerinden uzaklaşmalar görülmüştür. Halbuki yukarıdaki şemaya göre, dinlerin aynı hatta ve yolda genişleyerek ilerlemeleri gerekmektedir.

   Bütün dinlerin temeli birdir. Doğruluk, sevgi ve ahlakı öğütlerler. Ancak insanların gelişmesi ve şartların değişmesi sonucunda şer'i hükümler ihtiyaca göre değişmektedir. Bilindiği gibi Yahudilik, Hırıstiyanlık ve İslamiyet'in ibadet şekli ve hukuk sistemi birbirlerinden farklıdır.
Bütün dinlerde bu değişim ve yenilik için zuhur ederler, ayrıca toplumun gelişimi de  bu yenilemeyi icap etmektedir.

Sayfa 15'te konu ile ilgili çizimler vardır